Yleinen blogi

Ensiksi kiitokset kaupunginhallitukselle erittäin hyvästä päätöksestä Talsoilan koulun osalta. Pieni lisäaika rauhoittaa ja suo tarpeellista perspektiiviä. Näin Akvarelli on mahdollista saadaan hallitusti toimimaan ilman ylimääräisiä paineita. Toivottavasti päätös pitää myös valtuustossa.

Talsoilan koulu on jälleen lakkautusuhan alla. Lienee jokin kevään merkki sekin. Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta käsitteli asiaa 22.3. pidetyssä kokouksessa ja äänestysten jälkeen enemmistö kannatti Talsoilan lopettamista vuoden 2025 syksyllä.

Taustaa: Talsoilan koulun kohtalo on tulossa valtuuston käsittelyyn lähiaikoina ja se on kirvoittanut mielipiteitä puolesta ja vastaan. Tartuin asiaan jälleen, koska käsityksiä taloudesta, kantovyvystä ja sulkemisesta syntyvistä säästöistä on kirjavasti. Toimintaa ohjaa voimakkaat oletukset, joihin suhtaudutaan varmana tietona, mikä on sokaissut...

Taustaa: Forssan Lehden mielipideosastolla on virinnyt keskustelua, joka lähti siitä, kun Vasemmistoliiton paikallinen valtuutettu Tapio Virtanen kyseli aloitteidemme perään, joita ei saada käsiteltyä. Samalla hän sivalsi kanssavaltuutettua, joka toimii Keskuskoulun rehtorina. Taustalla vaikuttaa se, että kaupunki suhtautuu rehtoreiden julkisiin...

Forssan Lehdessä kerrottiin Forssan Veshuoltoliikelaitoksen niukkojen investointimäärärahojen tuovan paineita taksojen korotukselle (22.9). En päässyt lukemaan juttua kokonaan maksumuurin takia, mutta otsikko kertoo jo paljon.

Taustaa: Forssan Lehden mielipideosastolla 10.8. Rafael Helsten esitti ajatuksiaan ja laskelmiaan lähestyviin aluevaaleihin liittyen. Hänen kirjoituksensa oli asiallinen ja esittämänsä laskelmat hyvinkin oikeansuuntaiset. Kirjoituksessani täsmennän osaltani asiaa omalla käsitykselläni.

Taustaa: Soteuudistus on puhututtanut ja piikinut kriittisiä puheenvuoroja, joissa tiettyjä asioita jää toistuvasti mainitsematta. Lähetetty Forssan Lehteen 24.5.