Satun vaalirahoitus

Vaalirahoitukseni (päivittyvä)

En ole ostettavissa!

Haluan olla edistämässä avoimempaa ja läpinäkyvämpää vaalirahoitusta. Vaaleissa raha puhuu ja se on mielestäni väärin. Eduskuntaan pääsemiseksi ehdokkaat käyttävät keskimäärin 40 000€ rahaa kampanjaansa. Eduskuntaan tulisi kuitenkin mielestäni päästä taidoilla, tiedoilla ja kyvyllä ajaa koko kansan asioita. Vaalirahoitukseen liittyy aina myös riski korruptiosta ja hyväveli verkostostoista. Omalta osaltani en halua olla osa tai edistää kumpaakaan.

Työskentelen sosiaalityöntekijänä ja ammatissani en voi ottaa asiakkailta tai palveluntuottajilta lahoja ja joissakin kunnissa on säädetty esimerkiksi 17€ raja lahjojen arvolle (esimerkiksi jouluna), muutoin sen on katsottu vaikuttavan sosiaalityöntekijän harkintaan tai objektiivisuuteen. Mielenkiintoista onkin mielestäni, että eduskuntavaaliehdokkaana voisin ottaa joltakin yritykseltä 10 000€ kampanjaani varten ja tämän ei katsota vaikuttavan tuleviin päätöksiini eduskunnassa. Vaalirahoituksessa on jotakin pahasti pielessä mielestäni ja siitä tulisi tehdä paljon läpinäkyvämpää, kuin mitä se on tällä hetkellä.

Vaalirahoituksen lainsäädäntöä on myös helppo kiertää muuttamalla lahjoitus lainaksi, kuten teki esimerkiksi Mika Niikko (ps) vuonna 2015. Vaaleihin tulee myös ulkomailta (mm. Venäjä) häirintää. Lahjoituksena saatua rahaa on myös helppo pilkkoa osiin, jolloin ei tarvitse ilmoittaa keneltä tuki tulee.

Vaalirahoitukseni on läpinäkyvää ja ilmoitan tällä sivulla vaalirahoitukseeni osallistuneet tahot ja julkaisen myös yksityishenkilöiden lahjoittamat summat. Yksityishenkilön nimen julkaisemiseksi tarvitsen suostumuksen henkilöltä, jos summa on alle 1500€. Julkaisen tällä sivulla myös minulle tarjotut erilaiset hyödyt kuten ilmainen näkyvyys tai alennukset joistakin palveluista.