Satu Vikstenin blogi

Taustaa: Forssan Lehdessä eri puolueiden ehdokkaat ovat käyneet talouspoliittista keskustelua. Sirkka-Liisa Anttila syytti vasemmistoa velanotosta ja selitteli velkaa vasemmistopuolueiden syyksi vielä senkin jälkeen, kun häntä muistutettiin, että Valtionvarainministeri on Keskustalainen. Satu otti asiaan myös kantaa:

Sunnuntain lehti oli varsin hämmentävää luettavaa. Ihmettelin Häggmanin tapaa kirjoittaa päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivistä ihmisistä. Häggman työskentelee sairaanhoitajana ja kirjoitti, että päihdeongelmista kärsivien hoitaminen tuo mukanaan "lieveilmiöitä". Forssassa on koko ajan hoidettu päihdeongelmista kärsiviä ja järjestetty...

Kyläkouluja suljetaan säästösyistä, vaikka se tosiasiallisesti nostaa kunnan menoja. Kyläkouluilla on kuitenkin kunnan kylien kannalta valtava merkitys ja se on kunnalle vetovoima tekijä. Oppilaiden keskittäminen suuriin kouluihin, joissa on laajasti eri ikäryhmistä oppilaita aiheuttaa monenlaista ongelmaa. Lapsen näkökulmasta se voi merkitä...