Satu Viksten

Tammela

Va.Sosiaalityöntekijä, 34v

Siellä missä tarvitaan
Oikea-aikaisesti
Työntekijöitä unohtamatta
Ennaltaehkäisevästi

Miksi sinua kannattaa äänestää?

Työskentelen perhesosiaalityön ja lastensuojelun sosiaalityöntekijänä. Työni ja koulutukseni kautta minulla on monipuolisesti näkemystä ihmisten erilaisista elämäntilanteista ja sosiaalisista ongelmista. Itselleni tärkeä arvo niin työssä, kuin vapaa-ajalla on ihmisarvo. Arvostan rehellisyyttä ja suoraselkäisyyttä. Yhteiskunnassa on paljon tärkeitä asioita, mutta itselleni on tärkeää nostaa esiin kaikista heikoimmassa asemassa olevien ääntä, koska usein heidän äänensä jää kuulematta. Aluevaaleihin lähdin ehdokkaaksi ennen kaikkea sote-edustajana ja mielestäni aluevaltuustossa tulee olla riittävästi tietoa ja osaamista sote-asioista, joista päätetään. Minulla on halu vaikuttaa rakenteellisesti palveluihin ennen kaikkea siten, että palvelut ovat saavutettavissa terveydestä, sosiaalisesta asemasta tai asuinpaikasta riippumatta. Kannatan julkisia sosiaali- ja terveyspalveluita ja mielestäni näiden kehittämiseen ja lisäämiseen tulisi tulevaisuudessa panostaa. Pidän tärkeänä asiana myös sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen henkilöstön hyvinvointia.

Mitä taitoja ja kykyjä sinulla on, joista on hyötyä aluevaltuustossa? 

Minulla on laaja näkemys lasten ja perheiden hyvinvoinnista sekä ihmisten erilaisista elämäntilanteista ja sosiaalisista ongelmista. 

Aluevaaleissa olen ennen kaikkea sote-ehdokas ja mielestäni aluevaltuustossa tulee olla riittävästi tietoa ja osaamista asioista joista siellä päätetään. Pidän tärkeänä asiana myös sote-henkilöstön sekä pelastustoimen henkilöstön hyvinvointia. Sote ammattilaisena ymmärrän mitä työntekijöiden hyvinvoinnin takaamiseksi tulee tehdä. Laadukkaat ja vaikuttavat palvelut tarvitsevat osaavia ja hyvinvoivia työntekijöitä, koska tehty työ on tekijänsä näköistä. 

Haluan olla rakentamassa palveluita, joiden avulla kaikkien kantahämäläisten hyvinvointi lisääntyy. 

Olen yhteistyökykyinen- kuuntelen, kysyn ja keskustelen. Osaan kuitenkin olla myös päämäärätietoinen ja seistä sanojeni takana. Kaikesta en tiedä, mutta olen valmis ottamaan selvää. Olen ahkera, innokas ja toimeen tarttuva.