Viksten: Valtiontalous tulee tasapainottaa inhimillisesti ja oikeudenmukaisesti

08.03.2023

Taustaa: Forssan Lehdessä eri puolueiden ehdokkaat ovat käyneet talouspoliittista keskustelua. Sirkka-Liisa Anttila syytti vasemmistoa velanotosta ja selitteli velkaa vasemmistopuolueiden syyksi vielä senkin jälkeen, kun häntä muistutettiin, että Valtionvarainministeri on Keskustalainen. Satu otti asiaan myös kantaa:


Anttila kyseli kirjoituksessaan (FL 6.3.) vasemmistoliiton näkemystä velan takaisinmaksusta. Vasemmistoliitto on kuitenkin rehellisesti avannut miten se valtion talouden tasapainottaisi. Mielestäni äänestäjien kuluttajansuojan vuoksi olisi vähintäänkin reilua, että muutkin puolueet kertoisivat kestävien sekä uskottavien laskelmien kanssa miten valtion talouden tasapainottaisivat.

Anttila kertoi suurimman pettymyksensä olevan se, että työn tekemisen ja yrittämisen edellytyksiä ja houkuttelevuutta ei ole kyetty lisäämään. Kaivataanko siis keppiä, vaikka työllisyys on tämän hallituksen ansiosta korkeammalla kuin vuosikymmeniin ja kokoaikatyöllisyyskin pohjoismaista parasta? Anttila syyttää virheellisesti, että vihervasemmistolaiset eivät odottaisi ihmisilta omaa vastuuta. On tieteellisestikin todistettu, että esimerkiksi köyhyys luo näköalattomuutta ja epätoivoa, jolloin ihminen ei yksinkertaisesti kykene ajattelemaan kovin pitkälle. Hänen käytettävissä olevat resurssit kuluvat sen miettimiseen miten saa ruokaa ja perustarpeensa tyydytettyä. Vasta perustarpeiden tyydyttämisen jälkeen ihmisen näköala laajenee. Loppujen lopuksi meille kaikille on luontaista ensimmäiseksi huolehtia selviytymisestä, myös oikeistolaiselle.

Vasemmistolainen näkemys vaatii oikeudenmukaisuutta. Meille ei ole oikein, että valtion velan maksaa yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevat sekä pieni- ja keskituloiset tai pienet ja keskisuuret rehelliset yritykset. Onko meidän tuettava menestyviä suuryrityksiä ja mahdollistettava ylisuuret voitot kansalaisten kustannuksella? Onko oikeudenmukaista, että kansalaiset ovat yrittäneet maksaa kohtuuttomia sähkölaskuja ja samanaikaisesti Helenin tulos parani liki 400 %? Onko Fortumin johtaja niin ahkera, että on oikeudenmukaista tienata päivässä saman verran, kuin tavallinen palkansaaja on koko alkuvuoden aikana tienannut? Onko oikein, että pieni- ja keskituloiset köyhtyy työtä tekemällä ja rikkaat senkun rikastuu? Onko oikeudenmukaista, että se mihin perheeseen syntyy määrittää terveyttä ja mahdollisuuksia tehdä erilaisia valintoja elämässä?

Jokaisen on osallistuttava näihin talkoisiin kykynsä mukaan. Verotuksen on oltava reilua ja jokaisen on veroistaan huolehdittava. Esimerkiksi harmaaseen talouteen, verovälttelyyn ja aggressiiviseen verosuunnitteluun hukkuu vuosittain 4-6 miljardia euroa. Yritysten puolia pidetään, mutta unohdetaan, että menestyvän yrityksen takana on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Olisi korkea aika ymmärtää ja hyväksyä, että työntekijät eivät elä herran kiitoksella. Työkyvyttömyys maksaa Suomelle vuosittain 1,5 miljardia josta kaksi kolmasosaa on sairauspoissaoloja. Onkin arvovalinta, kumpi on tärkeämpää suuret osinkotuotot vai henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen.

Suuryritykset parasta aikaa rahoittavat oikeiston vaalikampanjoita liki kahdella miljoonalla. Samaan aikaan 3000€ tienaava työntekijä maksaa edelleen 750€ vuodessa kiky maksuja. Mitäpä lottoatte, kumman etua nämä edustajat tulevat eduskunnassa ajamaan?