Viksten: Tiedäthän, että voit valita kyläkoulun?

21.01.2023

Kyläkouluja suljetaan säästösyistä, vaikka se tosiasiallisesti nostaa kunnan menoja. Kyläkouluilla on kuitenkin kunnan kylien kannalta valtava merkitys ja se on kunnalle vetovoima tekijä. Oppilaiden keskittäminen suuriin kouluihin, joissa on laajasti eri ikäryhmistä oppilaita aiheuttaa monenlaista ongelmaa. Lapsen näkökulmasta se voi merkitä mallioppimista erilaisista sosiaalisista ongelmista, mielenterveysongelmien lisääntymistä tai kiusaamisen lisääntymistä. Se aiheuttaa lasten lapsuusajan vähentymistä ja paineistusta vanhenemiseen sekä vaikuttaa negatiivisesti lasten terveyteen ja hyvinvointiin. Nämä vaikutukset näkyvät kunnan sekä yhteiskunnan kukkarossa viiveellä.

Tammelan Myllykylän koulun sulkemista on valmisteltu ja puuhailtu jälleen verhojen takana. Hiljaisuus herättää kysymyksiä, epäilyksiä ja luo ennen kaikkea epäluottamusta. Pohdin, että eikö mitään opittu vuosina 2016-2018. Pölyn laskeuduttua edellisistä väännöistä, aloitettiin virkamiesten varjoissa puuhailu. Vuonna 2018 luvattiin työrauha Myllykylän oppilaille, opettajille ja vanhemmille. Tätäkö on työrauha? Varjoissa salaa puuhailua. Sivistystoimen johtajan mukaan säästöpakkoa ei ole ja Myllykylän koulun sulkemista ei "ajeta, kuin käärmettä piippuun"- vaikka se hieman toisenlaiselta näyttääkin. On kuulemma haluttu vain poliittinen mielipide- viis lupauksista. Asian esille nostamisen yksi tarkoitus on epävarmuuden luominen varsinkin tuleville koululaisille. Koululaisia on helppo houkutella keskustaan, kun kyläkoulun lakkauttamisesta puhutaan. Samalla oppilasmäärä vähenee, jonka seurauksena koulu voidaan sulkea.

Kyläkoulujen psyykkisistä ja fyysisistä hyödyistä lapsen kasvulle ja kehitykselle on hurjasti tutkimustietoa. Ennen kaikkea se antaa lapselle luvan olla lapsi ala-asteen ajan, eikä luo kiirettä aikuistumiseen. Kyläkoulut ovat luonnonympäristön ympäröimiä, jolloin lapsille on paljon virikkeitä ja lapsen luontosuhde rakentuu usein vahvemmaksi. Luontoympäristö kehittää lapsen motorisia taitoja, keskittymiskykyä, tietoisuutta, havaintotaitoja sekä syy- seuraussuhteiden ymmärtämistä. Isoihin kouluihin keskittäminen vaikuttaakin olevan ennemmin ideologista, kuin fakta- tai järkiperäistä.

Ennen kaikkea kyläkoulu tarjoaa turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Kyläkoulussa tunnetaan toiset oppilaat ja opettajat. Turvallisuus ja sen tunne ovatkin juuri tänään yksi keskeisimmistä asioista mitä lapsemme tarvitsevat. Tietävätkö vanhemmat, että he voisivat valita pienen kyläkoulun keskustan sijaan?

Satu Viksten