Vaaliteemat

13.01.2022

Forssan Lehti on kiitettävästi osallistunut vaalikeskusteluun antamalla tilaa ehdokkaille Mielipide-palstallaan. Paikalliset ehdokkaat ovat runsaslukuisesti lähettäneet asiallisia mielipiteitään siitä, miten heidän mielestään sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi tulee järjestää Kanta-Hämeessä. Tässä lehti toteuttaa siltä odotettua tehtäväänsä toimia paikallisten ehdokkaiden mielipiteiden julkaisijana ja keskustelun edistäjänä. Kuulemalla mahdollisimman laajaa mielipiteiden kirjoa ja siitä syntyvää avointa keskustelua, mitä päätöksenteko vaatii, on demokratiaa. Myönteistä tässä on , että ehdokkaat ovat esitelleet näkemyksiään asioiden kehittämisestä ja voisi tulkita, että kirjoittajat näkevät uudistuksen mahdollisuutena ja aidosti haluavat parantaa palveluja.

Julkisuudessa huoleksi on noussut vaalien äänestysaktiivisuus ja pelko sen jäämisestä alhaiseksi. Syytä on etsitty sekavasta viestinnästä ja siitä, että kansalaiset eivät tiedä, mistä vaaleissa valitut tulevat päättämään. Mielipidekirjoitusten perusteella näyttää siltä, että ehdokkaat hahmottavat vaalien merkityksen ja tiedostavat mihin ovat lupautuneet.

Forssan Lehti kampanjoi voimakkaasti omaa vaaliteema lehteään. Sain 12.1. tuon odotetun lukupaketin. Odotin ennakkoon, että lehdessä olisi paikallisesti toimitettuja juttuja nyt ennakkoäänestyksellä alkaneista aluevaaleista. Odotukseni eivät täyttyneet.

Teemaa ylläpitivät lähinnä aktiiviset ehdokkaat mielipidekirjoituksilla ja maksetuilla vaali-ilmoituksilla. Näyttävimmäksi jutuksi lehdessä, tosin vain sähköisessä näköislehdessä, nousi Uutissuomalaisen kiertoartikkeli koko aukeaman ylittävällä otsikollaan "Maakuntavero ei innosta suurissa puolueissa". Ikävintä tuossa on se, että näissä vaaleissa valittavat valtuutetut eivät tule päättämään maakuntaverosta, eivätkä tule päättämään bensan hinnastakaan, koska aluevaltuustot eivät niistä päätä.

Kampanjointi kiihtyy ja erityisesti Kokoomus ja Perussuomalaiset keskittyvät juuri aiheisiin, joita näissä vaaleissa ei ratkaista. Se on turvallista, koska näistä asioista ei tarvitse kantaa minkäänlaista vastuuta, mutta näin saadaan äänestäjille uskoteltua, että kun 20 vuotta vaivalla valmisteltu sote-uudistus on lopultakin saatu hyväksyttyä, niin sitä ei pitäisi toteuttaa. Tosin Kokoomuksen vastustuksen ymmärtää, kun tutustuu heidän kampanjalehteensä, jossa suurin ilmoittaja (pyyteetön tukija?) on Attendo. "Sen lauluja laulat kenen ...", vai miten se meni?

Peruussuomalaiset ovat huolissaan pienistä, "kroonistuneen surkean taloustilanteen"(Purra, PS) kunnista, ja ovat sitä mieltä, että kun sosiaali- ja terveyshuollon sekä pelastustoimen kustannukset siirretään leveämmille harteille, hyvinvointialueille, niin kuntien kurjistuminen pahenee. He ja Kokoomus haikailevat edelleen nykyisen kuntavetoisen sote-mallin perään, jossa toimijoita on satoja ja heidän mielestä siirtyminen 21:n järjestäjän malliin lisää hallintoa, soveltavaa matematiikkaa?

Vaaleissa ratkaistaan meidän kaikkien huolenpito synnytyksestä saattohoitoon. Sydän ja elämä sykkii vasemmalla.