Mäkinen: Tulevaisuutta ei voi rakentaa hötölle

17.04.2021

Taustaa: Debatin edetessä haastoin Perussuomalaisia kertomaan mitä heillä on tarjota Forssalle ja millä eväillä he aikovat haasteita ratkaista. Jälkikäteen miettien olisi myös pitänyt kysyä tarkemmin mitä haasteet heistä ovat maahanmuuton lisäksi, joka ei Forssassa merkittävää osaa ylipäätään näyttele. Eväitä ei ollut, mutta mainittiin eritoden, että mitään kristallipalloa ei ole käytössä ja että toimitaan tilanteiden mukaan enemmistön hyväksi. Muu(kin) sisältö on yleistävää jargonia, joka näin vaalien alla on kaikkien puolueiden ohjelmassa. Kysymystäni ei pidetty tervetulleena ja siitäkin syystä laadin vielä yhden vastineen tästä aiheesta, aikomuksenani tästä siirtyä oleellisempien aiheiden pariin.


Pia Kuparinen kertoo aivan oikein, että kannatin Monikylää ennen kuin käännyin sitä vastustamaan (FL14.4.). Kantojen eläminen on täysin luonnollista, kun päätöksenteon pohjaa alati lisääntyvään tietoon eikä jääräpäisyyteen. Näistä kannoista ja niiden taustoista olen avoimesti kertonut tälläkin palstalla koko valtuustokauden ajan.

Niillä kustannuksilla, jotka Forssassa edes teoreettisesti humanitaariseen maahanmuuttoon menee, ei kateta edes yhden patoremontin tai kiertoliittymän budjetin ylitystä. VOK näkyi kaupungin tilinpäätöksessä positiivisena piikkinä valtionosuuksissa, eikä kaupunki päätä voiko yksityinen vuokrata tilojaan VOK:n käyttöön. Näihin asioihin tarraudutaan Perussuomalaisten johtaessa niissä kuntalaisia harhaan.

Koska Kuparinen kristallipallon puutteessa listasi lääkkeeksi odotetusti joukon yleisiä asioita minkä hyvänsä puolueen ohjelmasta ja joita jo tehdään, niin tarjoampa omia rohtojani:

Forssassa on menty enenevässä määrin ulkoistamaan palveluita, jotka kunta voisi järjestää tehokkaammin, hallitummin ja laadullisesti paremmin itse. Paljon parjaamani Pärjäävä Forssa 2:den puitteissa käydään parhaillaan monia vanhoja sopimuksia läpi arvioiden ja uudelleen kilpailuttamalla. Tämä on hyvä alku, mutta ainakin vielä se koskee vain sellaisia palveluita, joita kunta ei itse voi tuottaa, kuten tietoliikenneyhteyksiä, vakuutuksia ym. Merkittävää laadun parantamista ja kustannusten karsimista on tehtävissä mm. lastensuojelun osalta, jota Vasemmistoliiton puolesta on lehdessäkin jo esille nostettu. Myös muita kohteita löytyy runsaasti, joita en tikunnokkaan tahdo näin julkisesti nostaa pienessä kaupungissa.

Palveluiden laadukkaampi ja edullisempi järjestäminen nostaa niiden tasoa ja vapauttaa resursseja parantaa muiden palveluiden laatua. Palveluihin panostaminen parantaa seudun veto- ja pitovoima, sillä hyvät yhteydet, lähellä oleva luonto ja halpa asuminen eivät enää ole kilpailuvaltteja lähes 300 kunnan kilpaillessa vetovoimastaan. Niistä on tullut edellytyksiä. Palveluja sen sijaan karsitaan kaikkialla ja niihin panostaminen erottaisi Forssan muista kunnista edukseen. Forssassa keskustelemme ennemmin mihin meillä on varaa ja mistä pitäisi leikata ymmärtämättä, että kaupungin mahdollisuudet vaikuttaa mihinkään on palveluihin sidottu. Palveluiden tuottaminen on yhä kuntien ydintehtävä.

Jo nyt kaupunki panostaa siihen, että täältä löytyy asunto nopeasti ja että perustettava yritys saa paljon tukea ja apua. Nämä ovat tärkeitä asioita ja niitä pehmeitä arvoja, joiden konkreettinen hyöty on helpommin nähtävissä. Niitä pitää parantaa edelleen.

Mikään yksittäinen asia ei Forssan suuntaa käännä, vaikka siihen kuinka epärealistisia odotuksia laskisi. Sitä ei tee uusi koulu, joustokaukalo tai kunniagalleria, mutta päämäärätietoinen selkeä ja pitkäjänteinen työ sen voi tehdä.

Manu Mäkinen