Puhuttaisiinko hetki myös sosiaali- ja pelastuspalvelusta

05.01.2022

Ylen vaalistartin vaalitentissä (4.1) keskusteli yhdeksän eduskuntapuolueen edustajat 1,5h terveydenhuollosta, lääkäreistä ja hoitajista. Sosiaalialan ammattilaisena jäinkin miettimään, ollaanko nyt tekemässä terveydenhuollon uudistusta, vai oliko tarkoitus tehdä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusta.

Keskustelussa keskityttiin siihen, että lääkäriin on päästävä ja hoitoa on saatava, kun sairastuu. Puhuttiin jonoista terveydenhuollossa ja lääkäreiden tarpeesta saada sihteerit, sekä hoitajien palkoista. Selväksi tuli, että terveydenhuollossa on kuormittuneisuutta ja palkkoja nostettava. Sosiaalialan ja pelastustoimen työn järjestämisestä tai työoloista ei puhuttu. Keskustelussa "sote" tarkoitti terveydenhuoltoa ja pelastustoimi loisti poissaolollaan. Haastattelija ei myöskään ohjannut keskustelua sosiaalipalveluihin tai pelastustoimeen.

Ylen keskustelu on yksittäinen keskustelu, mutta edustaa mielestäni hyvin valtakunnan tasolla käytävää keskustelua. Unohtuihan sosiaalipalvelut myös STM:n ja oikeusministeriön julkaisemasta virallisesta infosta, jossa esiteltiin hyvinvointialueen tehtävät. Onneksi tämä saatiin korjattua, ennen kuin kyseinen info meni äänestäjille.

Sosiaalialan ja pelastustoimen henkilöstö kaipaa työolojen korjaamisen lisäksi arvostusta. Arvostus lähtee siitä, että heidän osuutensa ja merkityksensä osana palvelujärjestelmää tunnistetaan ja tunnustetaan.

Nyt aluevaalien alla on nostettava esille voimakkaammin sosiaali- ja pelastuspalveluita ja näiden osuutta uudistuksessa. Palveluiden yhteensovittaminen ei tule onnistumaan, ellei aluevaltuustossa tule olemaan ihmisiä, jotka ymmärtävät kokonaisuuden. Ainoastaan terveydenhuollon ymmärrys ei riitä. Keskittymällä ainoastaan terveydenhuollon uudistukseen menemme vanhan sanonnan mukaisesti "p***e edellä puuhun".

Olen huolissani siitä, että SO jää edelleen TE varjoon, mutta vielä useammin unohdetaan pelastustoimi. Toivottavasti rahoituksesta päätettäessä sama ei toistu. Jos toistuu, niin pelastustoimen rahat tulevat valumaan lisääntyneisiin sote kuluihin.