Mäkinen: Ongelma ei ole raha vaan miten sitä käytetään

26.11.2021

Taustaa: Talsoilan koulun kohtalo on tulossa valtuuston käsittelyyn lähiaikoina ja se on kirvoittanut mielipiteitä puolesta ja vastaan. Tartuin asiaan jälleen, koska käsityksiä taloudesta, kantovyvystä ja sulkemisesta syntyvistä säästöistä on kirjavasti. Toimintaa ohjaa voimakkaat oletukset, joihin suhtaudutaan varmana tietona, mikä on sokaissut harkintakyvyn huolestuttavasti. Kirjoitus julkaistu Forssan Lehdessä 21.11.


Kaiketi koska Talsoilan koulun kohtalo on tulossa päätöksentekoon, on mielipidepalstoilla aktitoitu asiaa pohtimaan. Sulkemista puoltavissa puheenvuoroissa maalaillaan synkkää kuvaa tulevaisuuden taloudesta, millä sanomattakin on oma vaikutuksensa Tyykikylän imagoon. Koulujen ja muiden palveluiden lopettaminen lisää vettä myllyyn, vaikka kuinka sitä yrittäisi kauniisti muotoilla.

Yhdyn siihen, että lähikoulujen puolustaminen Talsoilan osalta ei välttämättä ole kestävin argumentti välimatkojen pysyessä kuitenkin suhteellisen pieninä jos verrataan maan mittakaavassa. Tosin alueen pito- ja vetovoimaan sekä kiinteistöjen arvoon koulun sulkeminen vaikuttaa väistämättä.

Talsoilan koulun sulkemisesta syntyvien säästöjen arviot vaihtelee vuositasolla 500-700 tuhannen euron välillä. Muistutan kuitenkin, että kun sulkemispäätöstä valmisteltiin jo hyvissä ajoi ja Talsoilaan kirjattiin merkittävät poistot, ei tällaisia säästöjä synny, koska arviot eivät ota poistoja käyttötalouden kannalta huomioon. Säästöjä ei tule siitäkään, että Akvarellissa on toteutettava lain edellyttämiä ja suositusten mukaisia luokkakokoja oppilasmäärän kasvaessakin, jolloin vaaditaan myös enemmän henkilökuntaa. Talsoilan kouluun on myös tehty mittavat korjausinvestoinnit, joiden heittäminen hukkaan koulu sulkemalla on yksinkertaisesti typerän lyhytnäköistä.

FCG:n laskelmat ja ennusteet ovat sikäli johdonmukaisia, että ne eivät koskaan tahdo pitää paikkaansa. Siitä huolimatta niitä luetaan kuin piru raamattua. Oikeastaan juuri niiden varassa tehty etupeltoon varautuminen on suurin syypää siihen, miksi pahimmat pelot toteutuvat. Laskelmiin pitäisi suhtautua ennusteina ja viitteinä, ei totuuksina tulevaisuudesta.

Oppilaiden vähentyessä pitäisi seurata missä luokat muodostuvat pienemmiksi. Tällöin olisi perusteltua jättää vuosiluokkia aloittamatta ja ajaa toiminta alas maltillisesti niin, että viimesenäkin koulussa aloittaneet saisivat käydä samassa yksikössä ainakin ensimmäiset kolme vuotta. Näin sulkeminen seuraisi luonnollista kehitystä ja yhtäältä jäisi keino reagoida nopeasti ja edullisesti, mikäli lapsimäärä kääntyykin alueella kasvuun. Paitsi asia olisi paremmin hallittu myös lakkauttamiset ja kehittäminen olisi yksinkertaisempaa kohdistaa oikein.

Missään tapauksessa Talsoilan koulun sulkeminen äkkiä luottaen sokeasti siihen, että Akvarellissa kaikki sujuu ilman ongelmia, ei millään mittarilla ole kestävää ja hyvää päätöksentekoa. Ei sellaista simulaatiota pysty tekemään, joka kaiken ottaisi huomioon.

Mutta siitä rahasta ja synkästä tulevaisuudesta: Soteuudistuksen myötä Forssan verotulot tippuvat 60% samalla kun 70% budjetista nielevät terveydenhuoltomenot häviävät. Miten me tässä häviäjiä ollaan? Jos on varaa suunnitella asuntomessuja sun muita hulabaloita, niin pitää olla rahaa myös perus- ja yleishyödyllisiin palveluihin, jotka aidosti tuovat sitä vetovoimaa alueelle.

Manu Mäkinen