Nipistetäänkö ennaltaehkäisystä?

03.01.2022

Sosiaalihuoltolakia uudistettiin vuonna 2015. Uudistuksen yhtenä tavoitteena oli lisätä ennaltaehkäiseviä palveluita. Vuosien saatossa painopistettä on onnistuttu siirtämään ennaltaehkäisyyn, mutta ei vielä riittävästi.

Tammikuussa valittava hyvinvointialueen aluevaltuusto tekee merkittäviä ratkaisuja myös siitä, miten tehokkaasti esimerkiksi sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita voidaan hyödyntää hyvinvointialueella. Saako esimerkiksi perhe palvelua silloin, kuin sitä tarvitsee. Ennaltaehkäisevillä palveluilla ei ole merkitystä, jos niitä ei kyetä kohdistamaan oikea-aikaisesti. Palvelua tulee saada silloin, kun sitä tarvitsee, myös vuorokauden ajasta riippumatta, jotta se on vaikuttavaa. Esimerkiksi jos perheen haasteena on levottomat illat, ei palvelu kello 8-16 välillä ole perhettä hyödyttävää. Palveluiden ei ole tarkoitus kuormittaa arkea, vaan helpottaa. Mikäli asiakkaan tai potilaan tarpeisiin ei kyetä vastaamaan ennaltaehkäisevästi ja oikea-aikaisesti se näkyy suoraan erityispalveluissa myöhemmin niin sosiaalipalveluissa kuin terveydenhuollossa.

Olen kuullut puhuttavan, että hyvinvointialueelle siirryttäessä kuraattorit tekisivät perustyönsä lisäksi palvelutarpeen arviointeja. Pidän tätä todella huolestuttavana, enkä usko, että tämä on ainut jo suunniteltu nipistys ennaltaehkäisystä. Ihmettelen myös missä tälläisiä suunnitelmia on jo valmiiksi tehty? Kuraattorit ovat täystyöllistettyjä, ja koronaepidemia lisää entisestään kuraattorien työtä. Kuraattorit tekevät merkittävää ja vaikuttavaa ennaltaehkäisevää työtä lastemme ja nuortemme hyväksi heidän elinympäristöissään- kouluissa. Kuraattorien tekemä työ vähentää kuormitusta ja kuluja esimerkiksi lapsiperheiden sosiaalipalveluista, lastensuojelusta sekä lasten- ja nuortenpsykiatriasta. Nipistämällä kuraattorin perustyöstä vastaavasti lisäämme edellä mainittujen kuormitusta ja kuluja.

Epäilykseni on, että hyvinvointialueella aiotaan nipistää myös pienempien kuntien (eli meidän) lähipalveluista, kuten terveyskeskuksista, aikuissosiaalityöstä tai neuvoloista. Nipistämällä palveluista asiakas saattaa jäädä vaille tarvitsemaansa hoitoa tai palvelua jolloin haasteet pitkittyvät ja kasautuvat. Tämä näkyy jälleen erityispalveluissa kuormituksena ja kuluina myöhemmin.

Hyvinvointialueella meidän tulisi entisestään vahvistaa ennaltaehkäiseviä palveluita ja niiden tulee olla saatavilla silloin, kun asiakas niitä tarvitsee, ja siellä missä hän niitä tarvitsee.