Mäkinen: Kaksinaamaista sotekritiikkiä

27.05.2021

Taustaa: Soteuudistus on puhututtanut ja piikinut kriittisiä puheenvuoroja, joissa tiettyjä asioita jää toistuvasti mainitsematta. Lähetetty Forssan Lehteen 24.5.


Kokoomus jaksaa pelotella, että eteenpäin kulkeva Soteuudistus tekee uuden hallintohimmelin ja kasvattaa byrokratiaa. Piruja maalaillaan seinille myös kasvavina kustannuksina ja milloin milläkin suuhun sattuvalla.

Minkä Kokoomus tarkoituksella jättää sanomatta, on se, että kaavaillut hyvinvointialueet korvaavat nykyiset sote-lautakunnat ja hyvinvointikuntayhtymien hallitukset sekä valtuustot.

Nykyään kunnissa, joissa sotepalvelut järjestetään itse, toimii sotelautakunnat, jotka ohjaavat palveluiden järjestämistä. Sen sijaan niissä kunnissa, joissa sotepalvelut järjestetään yhdessä seutukunnallisesti, toimii hyvinvointikuntayhtymä, sen hallitus sekä valtuusto, mutta ei sotelautakuntaa. Näin on mm. Forssassa Hykyn kanssa. Meillä ei ole sotelautakuntaa ja jäsenet Hykyn hallitukseen ja valtuustoon valitaan siihen kuuluvista kunnista. Kustakin kunnasta valitaan eri määrä edustajia kuntien koon mukaan. Paikat jaetaan vaalimenestyksen mukaan.

Uudessa sotessa nämä järjestelmät korvataan uudella hyvinvointialueeksi nimetyllä rakenteella, johon edustajat valitaan suoraan omilla vaaleillaan.

Kokoomuksen jatkuvasti tarjoava kritiikki on melko kummallista sikäli, että puolueelle kävi oikein hyvin maakunnallisesti järjestettävät sotepalvelut vielä Sipilän hallituksen aikaan, mutta nyt se malli on heidän mielestään täynnä valuvikoja. Keskeisesti on muuttunut oikeastaan se, että nykyiseen malliin on iskostunut hyvinvointialueiden päättäjien valitseminen suoraan demokraattisesti sen sijaan, että edustajat nimettäisi ryhmistä. Vastustaako Kokoomus tulevaa sotemallia siksi, että se lisää demokratiaa sen sijaan, että päättäjiksi voisi vain valita sinne omasta porukasta haluamansa tyypin sellaisien voimasuhteiden sanelemana, jotka on määritelty kokonaan toisissa vaaleissa? Siltä ainakin vaikuttaa.

Mitä tulee sotepalveluiden järjestämään yleensä, niin toistan jälleen ilmeisen asian, jota ei osata oikein suhteuttaa: Meillä sotepalvelut on järjestetty verrattain erittäin hyvin. Muualla maassa ei niinkään, ja siksi muutosta ollaan tekemässä. Liikaa ei voi toistaa sitäkään, että Forssan malli on toiminut esimerkkinä, joka nyt halutaan ulottaa koko maahan.

Ymmärrän tietysti, että riskeinä on aina päätösvallan karkaaminen ja palveluiden loppuminen syrjäseuduilta. Sen verran soisin kuitenkin rehellisyyttä myöntää, että ne riskit ovat aina olleet olemassa jokaisessa mallissa - myös nykyisessä. Päättäjistä se kiinni on, miten asiat hoidetaan. Eikö silloin juuri ole parempi, että nämä päättäjät valitaan suoraan eikä heitä nimetä omista porukoistaan.

Se, että kunnat voisivat jatkossakin järjestää sotepalvelunsa itse tahtomallaan tavalla on pään tunkemista pensaaseen pahimmillaan. Kuntien resurssit eivät siihen riitä, eikä ole riittänyt Forssassakaan. Palvelut on tuotettu seutukunnallisesti vuodesta 2014.Olkaa rehellisiä edes kritiikissänne.


Jatkoa: Teksti kirvoitti Kokoomuksen valtuutetun Jouko Haonperä julkaisemaan vastineen, jossa hän väitti, että nuorempana Vasemmistoliittolaisena en luota vasemmistolaisiin terveyspalveluista päättäviin edustajiin. Muulta osin esittämiini seikkoihin hän ei kantaa ottanut.


Laadin Haonperän kirjoituksesta oman vastineeni, jonka lähetin Forssan Lehden mielipidepalstalle 28.5:


Palstatilan käyttölle kuntavaalien alla varmasti olisi parempaakin tarvetta, kuin setviä asioita, joita kunnissa ei päätetä, kuten Kokoomus sote-uudistuksesta.

Haonperän kuitenkin ottaa sen verran kovia vapauksia kaltaiseni 42-vuotiaan nuoren vasemmistolaisen kirjoituksen ja kantojen tulkinnassa, että syytä lienee puutua sanojen suuhun laittamiseen.

En suinkaan väittänyt, etteikö vasemmistolaiset edustajat taistelisi terveyspalveluiden puolesta. Väite on kummallinen ottaen huomioon kuinka monta kertaa olen palstatilaa saanut tarjoillessani kritiikkiä yrityksiin siirtää Forssan sairaalan toiminnot keskussairaalan alaiseksi, jota Haonperä itse puolestaan on voimakkaasti ajanut.

Esitin, että huoli päätösvallan siirtymisestä kauemmaksi on ollut olemassa jo pitkään ja osin se on myös konkretisoitunut. Tätä huolta ei ole poistamassa mikään, eikä sitä poista edes yksikään Kokoomuksen esittämä malli, joiden esittämisen Haonperä sopivasti sattumalta jättää tekemättä.

Esittämäänsä epämääräiseen kysymykseen voin toki vastata, että kyllä: minusta on paljon parempi, että terveyspalveluista vastaamaan valittaisi edustajat suorilla vaaleilla, joissa puoluepolitiikka näyttelisi pienempää roolia kuin ehdokkaiden asiantuntemus ja osaaminen.

Eikö Kokoomuksessakin olisi nyt aika elää niin kuin opettaa? Lakata vellomassa menneisyydessä ja katsoa rohkeasti eteenpäin? Kehittää ja innovoida? Asettua vaikka itse ehdolle jos ja kun sen aika on ja pyrkiä jatkamaan työtään demokraattisesti valittuna?

Manu Mäkinen