Huolenpitoa synnytyksestä saattohoitoon

01.01.2022

Tammikuussa järjestettävissä aluevaaleissa meillä Kanta-Hämeessä on ainutkertainen mahdollisuus äänestämällä valita päättäjät, jotka tulevat ratkaisemaan miten meistä tullaan huolehtimaan syntymästä saattohoitoon. Hyvinvointialueemme tehtävänä Kanta-Hämeessä on vuoden 2023 alusta järjestää sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut.

Sote-palveluiden järjestämisvastuu tarkoittaa, että on vain yksi taho, joka on vastuussa hyvinvointipalveluidemme järjestämisestä. Kaikessa palvelun tuottamisessa tulee lähtökohtana olla asiakas, ihminen, ja hänen hyvinvointinsa. Kaikkea palvelua alueen ei tarvitse itse tuottaa, mutta tärkeintä on, että ihmistä ei hukata missään vaiheessa hoitoketjua. Siksi olisi järkevää, että tuotantoa ei pirstottaisi eri tuottajille.

Hyvinvointipalveluidemme tulee perustua tarpeisiimme ja siksi kaiken toiminnan keskiössä tulee olla meidän hyvinvointimme. Palveluiden on oltava helposti saavutettavia ja niihin pääsyn pitää olla vaivatonta. Palvelun saatavuuden esteenä ei voi olla, että palvelu on liian kaukana tai ettei tarvitsijalla ole varaa palveluun.

Keskeinen kysymys vaaleissa on se, että sitoutuvatko kaikki tulevat valtuutetut siihen, että lähipalveluita ovat neuvolat, terveysasemien yleis- ja hammaslääkäripalvelut, sosiaalihuolto ja asumispalvelut, ei se, että jokaisella kunnalla on edustus aluevaltuustossa. Näistä lähipalveluista on huolehdittava oli kyse sitten pienestä Lounais-Hämeen kunnasta tai Hämeenlinnaan liitetystä kunnasta.

Kaiken hyvinvointimme perusta on nopea ja joustava pääsy lähellä oleviin palveluihin ja niissä asiakkaan tarpeen tunnistava, yksilöllinen ja inhimillinen kohtaaminen, jossa ymmärretään tarpeemme ja tarvittaessa meidät ohjataan oikeaan, meitä auttavaan palveluun. Tällöin puututaan ajoissa ongelmiimme, jolloin vältytään asioiden pahenemiselta.

On ensiarvoisen tärkeää, että hoitoketju on katkeamaton eikä asiakasta missään vaiheessa hukata. Mielestäni järjestämisvastuun lisäksi alueella pitää olla myös pääasiallinen vastuu palveluiden tuottamisesta. Palveluiden ulkoistamista pitää välttää, mikä ei tarkoita, etteikö ulkopuolisia palveluita voisi käyttää, mutta niiden käytön pitäisi rajoittua täydentäviin palveluihin. Mikäli hoitoketjut hajautuvat liikaa, on vaarana, että hoidolle käy kuten rakentamiselle. Kun tuotanto on ketjutettu monelle toimijalle, valvonta vaikeutuu, laatu kärsii, hinnat karkaavat ja hoidon sijaan keskitymme neuvottelemaan sopimuksista ja siitä kuka on vastuussa mistäkin.

Nämä aluevaalit ovat ainutkertaiset. Nyt päätämme, miten meidän kantahämäläisten sote-palvelut tullaan järjestämään ja kohdellaanko meitä alueemme sisällä tasavertaisesti. Sote-palveluidemme järjestämisessä kaiken toiminnan tulee keskittyä siihen, että me, avun tarvitsijat, olemme se, mikä ohjaa hyvinvointialueen toimintaa. Tarvitsemme henkilökohtaista ohjausta ja huolenpitoa. Toimintaa suunniteltaessa ja kehitettäessä on kuultava asiantuntijoiden lisäksi sekä asiakkaita että henkilöstöä. Tämän on oltava meidän kaikkien yhteinen hanke.