Esimerkki tiedolla johtamisesta

06.03.2021

Alkujaan 2025 asti ulottuva Pärjäävä Forssa 2 piti hyväksyä kokonaisuudessaan jo 2020 lopulla: "Pärjäävä Forssa -ohjelman toteuttaminen jatkuu hyväksytyn ohjelman mukaan. Pärjäävä Forssa 2 -ohjelman valmistelu jatkuu rinnan talousarviovalmistelun siten, että toimenpiteistä valitaan toteutettavat ja ne ajoitetaan vuosille 2021 - 2025 siten, että kaupungin talous pysyy ylijäämäisenä. Pärjäävä Forssa 2 -ohjelma hyväksytään valtuuston kokouksessa 16.11.2020." (KV 21.9).

Esitin tällöin asian palauttamista valmisteluun, koska valtuutetuille ei oltu annettu tietoa ohjelman käytännön sisällöstä.

Kun kollega esitti ponnen, että valmisteluun otetaan edustajat poliittisista ryhmistä, vedin esitykseni takaisin ja asetuin yksimielisesti hyväksytyn ponnen taakse.

Tässä välissä suunnittelu jatkui ja valtuuston talousarviokokoukseen tuotiinkin esitys, että Pärjäävä Forssa 2:sta hyväksytään vain vuotta 2021 koskevat toimenpiteet ja ohjelma hyväksytään kokonaisuudessa vasta keväällä: "2. hyväksyy Pärjäävä Forssa 2 -talouden tasapainottamisohjelman valmistelua vuodesta 2022 eteenpäin jatkettavan vuoden 2021 keväällä sekä vuoteen 2021 kohdistuvista toimenpiteistä päätettävän osana vuoden 2021 talousarviota" (KV 16.11).

2025 ulottuvan ohjelman erottaminen 2021 talousarviosta oli viisasta ja huojentavaa. Talousarviokirjaan oli kuitenkin jemmattu perusopetusta koskeva lause: "Tehdään palvelutarpeen muutoksiin perustuva, kouluverkkoon liiittyvät selvitykset siten, että päätöksen niihin liittyen on mahdollista tehdä tammikuussa 2021". (Talousarviokirja s. 39)

Juju on siinä, että Talsoilan koulun sulkeminen ujutettiin osaksi Pärjäävä Forssa 2 -ohjelmaa ja sidottiin päättäjien kädet sillä, että he ovat ohjelman tämän vuoden osalta hyväksyneet. Ei ole sattumaa, että koulun kohtalo halutaan päättää ennen kun hyväksytään loppuosa vuoteen 2025 ulottuvasta Pärjäävä Forssa 2:sta. Enää on kyse vain perusteluista, jotka pohjaavat päätöstä mukaileviin selvityksiin ja tavoitteisiin.

Millä perusteella Pärjäävä Forssa 2 -ohjelma sitten hyväksyttiin? Kaupungin hallituksen pöytäkirjassa mainitaan: "Mahdolliset toimenpiteet esiteltiin valtuustoseminaarissa 3.9.2020" (KH 14.9). Näiksi toimenpiteiksi esitettiin mm. valtuuston ja lautakuntien koon pienentämistä, Ruostejärven leirikeskuksen myymistä ja asuntomessuja Aurinkorannalle. Käytännön tasolla antia ei ollut, eikä Talsoilan osalta ollut välittömiä suunnitelmia, vaikka erikseen kysyttiin.

Ei nämä asiat yllättäen tule. Ne on hyvin suunniteltu, maltilla toteutettu ja oikein ajoitettu. Sitä varsinaista tiedolla johtamista.