Katariina Pohjalainen

Forssa

Erityislastenkodin johtaja, Sosionomi YAMK, 58v

Julkiset palvelut pitää säilyttää, samalla säilytetään naisvaltaiset työpaikat sote-alalla. 

Työntekijöiden työhyvinvointi tulee turvata muutoksessa. 

Johtaminen tapahtuu arjessa, siellä missä on asiakkaatkin.

Miksi sinua kannattaa äänestää?

Teen työtä lastensuojelun sijaishuollossa eli yhdessä niistä palveluista, joiden järjestämisestä päätetään. Työ on hyvin naisvaltaista ja palkkaus sen mukaista. Palkkaharmonisoinnin tulee olla todellista maakuntaan siiryttäessä. Tämän asian haluan saada kuntoon. Olen esimies, jonka johdolla on jo muutama vuosi valmistauduttu tulevaan muutokseen omaa palvelua kehittämällä. Aluevaltuustoon tulee äänestää henkilöitä, jotka asiasta ymmärtävät. Olen yksi heistä.

Mitä taitoja ja kykyjä sinulla on, joista on hyötyä aluevaltuustossa? 

Olen soaiaalialan osaaja. Olen tehnyt työtä lasten ja perheiden kanssa 20 vuotta varhaiskasvattajana ja nyt lastensuojelussa. Nykyisessä työssäni Turun kaupungilla olen osa isompaa osaajien joukkoa. Olemme valmistautuneet tulevaan muutokseen jo vuosia. Tiedän muutosjohtamisesta paljon. Tiedän myös palvelurakenteesta, valvonnasta ja budjetoinnista, eli niistä asioista joista maakuntakin huolehtii. Olen tälläkin hetkellä mukana kehittämishankkeissa osana valtakunnallisia hankkeita.